اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۸۶اموال و مالکیت «حقوق مدنی 2» «ویراست دوم»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۳۳

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- انواع مال
2- مصاديق اموال مباح
3- حقوق عيني
4- اسباب ايجاد مالکيت
5- حدود و توابع مالکيت
6- انتفاع، ارتفاق و حريم
7- اقسام اموال
8- مفهوم و صور مالکيت
9- محدوديت ناشي از اشاعه (اشتراک)