اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۴قراردادهای امتیازی مدرن نفت و گاز «با تأکید بر مجوز‌های نفت و گاز در انگلستان»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۹۵

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۰۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات ترتيبات امتيازي با تأکيد بر امتيازهاي مدرن
2- انواع قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز
3- امتيازنامه‌هاي مدرن
4- موازين حقوقي ناظر بر صدور مجوز در بريتانيا
5- صنعت نفت و گاز در بريتانيا
6- مقام صالح براي صدور مجوز در بريتانيا
7- بررسي مجوزهاي سيورد در بريتانيا و موانع به کارگيري آن در نظام حقوقي ايران
8- بررسي انواع مجوزها
9- ترتيبات مالي و مالياتي نفت و گاز در بريتانيا