اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۳مطالعه ماهیت و آثار حقوقی مالکیت زمانی «در حقوق ایران با تطبیق در حقوق آمریکا»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۳۸۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۰۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسي
2- مفهوم مالکيت زماني و پيشينه ي آن
3- ماهيت حقوقي مالكيت زماني در حقوق آمريکا و ايران
4- ماهيت حقوقي مالکيت زماني در حقوق آمريکا
5- ماهيت حقوقي مالکيت زماني در حقوق ايران
6- تشكيل، انحلال و آثار حقوقي مالكيت زماني در حقوق آمريکا و ايران
7- تشکيل، انحلال و آثار حقوقي مالکيت زماني در حقوق آمريکا
8- تشکيل، انحلال و آثار حقوقي مالکيت زماني در حقوق ايران
9-