اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۸۳بزه دیده شناسی «نقش بزه دیده در ارتکاب جرم و تعیین کیفر»

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۸۹۵

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تاثير يافته هاي بزه ديده شناسي علمي در جرايم مستوجب حد
2- تاثير يافته هاي بزه ديده شناسي علمي در جرايم مستوجب قصاص و ديه
3- تاثير يافته هاي بزه ديده شناسي علمي در جرايم مستوجب تعزير
4- تاثير يافته هاي بزه ديده شناسي علمي در تخفيف مجازات بزهکار