اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۴۸

اخلال در نظام اقتصادی کشور «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۷۰۹

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۵۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سياست جنايي و جرائم اقتصادي
2- مصاديق و ارکان اخلال در نظام اقتصادي کشور
3- مجازات اخلال در نظام اقتصادي کشور
4- پيشگيري از اخلال در نظام اقتصادي کشور
5- پيشگيري غير کيفري از جرايم اقتصادي
6- مفهوم کيفر. اهداف کيفر
7- اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور
8- اخلال در نظام توليدي کشور
9- قاچاق ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي کشور
10-...