اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۲مسئولیت کیفری گروههای تروریستی و علل حمایت از آن

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۹۰۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-چيستي مفهوم مسئوليت کيفري
2- احراز مسئوليت کيفري از منظر فقه جزاي اسلامي
3- احراز مسئوليت کيفري از حقوق بين‌الملل کيفري (تروريسم ايدئولوژيک)
4- حقوق قربانيان اقدامات تروريستي از منظر رهيافت هاي قوانين بين المللي
5- رويکردهاي سياسي حمايتهاي مادي و معنوي با تأکيد بر تروريسم ايدئولوژيک
6- تروريسم ايدئولوژيک از نوع تکفيري
7- تعريف قربانيان اقدامات تروريستي و انواع آن
8- احراز مسئوليت کيفري تروريسم ايدئولوژيک با تاکيد برنوع تکفيريان از منظر حقوق بين‌المللي کيفري
9- نحوه احراز مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي و حقوقي؛ حامي تروريسم با تأکيد بر قواعد و دکترين‌هاي حقوق کيفري بين‌المللي