اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۱

تحدید حملات سایبری در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۸۷۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شبکه‌هاي رايانه‌اي و فضاي سايبر: مفاهيم، ساختار و ويژگي‌‎ها
2- حملات سايبري
3- حملات سايبري از منظر حقوق بين‌الملل بشردوستانه و پيامدهاي نقض آن
4- رويکرد حقوق بينالملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سايبري
5- پيامدهاي نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه در حملات سايبري
6- جبران خسارت ناشي از نقض
7- مکانيزم مقابله با حملات سايبري در نظام حقوقي داخلي و فراملي
8- تحول مفاهيم حقوق مخاصمات مسلحانه در پرتو حملات سايبري
9- حملات سايبري از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه
10-....