اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۸۱

قانون اساسی

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۲۶۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۳۸ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۲۶
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۴۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- متن کامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- تجديد نظر شوراي بازنگري درمورد قانون اساسي
3-اصول کلي
4- حق حاکميت ملت وقواي ناشي از آن
5- قوه مقننه
6- شوراها
7- رهبر ياشوراي رهبري
8- قوه مجريه
9- قوه قضائيه
10- شوراي عالي امنيت ملي