اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری 1402

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۲۹۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۳۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون مديريت خدمات کشوري
2 -آيين نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي
3- قانون ديوان عدالت اداري
4- آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
5- قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور
6- قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان
7- قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل
8- قانون عدم ممنوعيت استخدام دارندگان معافيت پزشکي
9- قانون رسيدگي به تخلفات اداري