اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۹مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۵۷۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۳۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۹
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران‌
2 ـ لايحه قانوني فروش خالصجات و لايحه قانوني رسيدگي به دعاوي آن‌
3 ـ قانون افراز و ثبت اراضي مربوط به سازمان مسکن‌
4 ـ قانون معاملات زمين‌
5 ـ لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري‌
6 ـ قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري در کيفيت عمران آن با آيين‌نامه مربوطه‌
7 ـ قانون اراضي شهري و آيين‌نامه آن با اصلاحيه‌هاي بعدي‌
8 ـ قانون زمين شهري و آيين‌نامه آن‌
9 ـ قانون ايجاد شهرهاي جديد
10 ـ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها