اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۵۴آیین دادرسی مدنی « بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۰۳۹

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۷
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شناخت دعوا
2-طرح دعوا
3-جريان دعوا
4- ختم دعوا
5- طواري دعوا
6- نتيجه گيري و چشم انداز