اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۰۴

اجتماع موجبات مسئولیت مدنی

پدیدآوران:
دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۸۵۳

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم اجتماع موجبات مسئوليت مدني
2- مفاهيم عمومي اجتماع موجبات مسئوليت مدني
3- مفاهيم قابليت استناد؛ سببيت و تقصير در اجتماع موجبات مسئوليت مدني
4- احکام اجتماع موجبات مسئوليت مدني
5- احکام مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي در فرض تعدد عوامل در وقوع خسارت
6- حکم مسئوليت مدني به هنگام تساوي قوت و ضعف عوامل در وقوع خسارت
7- حکم مسئوليت مدني ناشي از اجتماع سبب و مباشر
8- قلمروي اعمال قابليت استناد
9- تبيين ارکان مسئوليت مدني
10-....