اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۷

قانون امور حسبی 1401

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۴۴۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۳۲ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۲۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون امورحسبي
2- آئين نامه راجع به مواد 279و 288 ق امور حسبي
3- آئين نامه راجع به م 299 ق امور حسبي
4- آئين نامه حق الزحمه مدير تصفيه ومديرترکه موضوع ق امور حسبي
5- آراء وحدت رويه
6- نظرات مشورتي اداره حقوقي
7- ق راجع به تعيين قيم اتفاقي
8- نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص م 294 ق امور حسبي