اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۵۰

تعهد به پرداخت مهریه توسط شخص غیر از زوج «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۰۲۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۱۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- فلسفه ي ايجاد مهريه و اهميت آن
2- ماهيت و آثار تعهد ثالث به پرداخت مهريه
3- ماهيت تعهد ثالث به پرداخت مهريه در قالب يک قرارداد مستقل
4- مباني تعهد به پرداخت مهريه توسط شخص ثالث
5- ضمانت اجراي تخلف ثالث از اجراي تعهد بر پرداخت مهريه
6- حق حبس
7- الزام به پرداخت مهريه
8- حق فسخ مهريه
9- آثار تعهد ثالث در فرضصحت و در فرض انحلال نکاح
10-....