اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳۳

تحلیل مقررات ناظر بر قصاص در پرتو اهداف شریعت


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۰۵۸

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- چارچوب مفهومي، تاريخي و شناختي قصاص
2- چارچوب مفهومي، تاريخي و شناختي اهداف شريعت
3- چارچوب شناختي اهداف شريعت
4- چارچوب مفهومي قصاص
5- بازتاب نظريّه‌ي اهداف شريعت در سياست جنايي تقنيني ايران در قلمرو قصاص
6- بازتاب نظريّه‌ي اهداف شريعت در موجب قصاص
7- بازتاب نظريّه‌ي اهداف شريعت در فروعات قصاص
8- تحليل کرامت مدار فروعات قصاص
9- تفاوت زن و مرد در اجراي قصاص نفس
10-...