اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۲حقوق کیفری عمومی مواد مخدر ( بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۸۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف وانواع مواد مخدر
2- تحليل ارکان جرايم مواد مخدر
3- ارکان تشکيل دهنده جرايم مرتبط با مواد مخدر
4- مجازاتهاي جرايم مرتبط با مواد مخدر
5- قواعد عمومي حاکم بر مجازاتهاي جرايم مرتبط با مواد مخدر
6- اعمال مجازات هاي جايگزين حبس در جرايم مواد مخدر
7- مرور زمان وجرايم مرتبط با مواد مخدر
8- غير قابل گذشت بودن جرم
9- تخفيف مجازات