اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۳

پیکار با تروریسم «در پرتو نظم نوین قوانین قوانین و مقررات در ایران»

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۰۳۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پيکار مالي
2- پيکار بين المللي
3- پيکار جنايي- قضايي
4- پيکار اطلاعاتي- انتظامي
5- پيکار پدافندي
6- پيکار حمايتي از قربانيان
7-پيکار فرهنگي- رسانه اي
8- پيکار ديپلماتيک
9- تکاليف وزارت امور خارجه