اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰۳

رویکردهای نوین در جرم شناسی انتقادی و سیاست جنایی «بازچاپ 1401»

دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۴۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مکتب جرم‌شناسي مارکسيستي و تأثير آن بر جرم‌شناسي و سياست جنايي
2- جرم‌شناسي واکنش اجتماعي و تأثير آن بر سياست جنايي
3- جرم‌شناسي فمينيستي و تأثير آن بر سياست جنايي
4- جرم‌شناسي صلح‌جو و تأثير آن بر سياست جنايي
5- عدالت ترميمي و جايگاه آن در سياست جنايي
6- جرم‌شناسي سبز و تأثير آن بر سياست جنايي
7- جرم‌شناسي فرهنگي و تأثير آن بر سياست جنايي
8- رويکرد جرم‌شناسي فرهنگي نسبت به جرايم زيست محيطي
9- جرم‌شناسي محکومان و تأثير آن بر سياست جنايي