اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۱۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۰







آزمونهای جدید کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۹۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۵۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آزمونهاي کارشناسي ارشد از سال 1392 تا 1402