اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱۹ساختار مسئولیت مدنی بررسی حقوقی، تاریخی (بازچاپ1401) و فلسفی نظامهای حقوق رومی، کامن لا، فقه امامیه و ایران

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۲۲۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۴۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مطالعه تاريخي-تطبيقي ساختار مسئوليت مدني در نظام‌هاي حقوقي
2- ساختار مسئوليت مدني در جوامع ابتدايي
3- ساختار مسئوليت مدني در حقوق رومي ژرمني
4- ساختار مسئوليت مدني در نظام حقوقي کامن لا
5- ساختار مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران
6- ساختار مسئوليت مدني در نظام فقهي
7- ساختار مسئوليت مدني در قانون مسئوليت مدني
8- جايگاه مفاهيم حق، حکم و ملک در ساختار مفهومي ضمان
9- مفهوم خطاي مدني در حقوق کامن لا