اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۶۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۸۴

جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران

دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۱۸۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۳۴۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- واژه شناسي
2- گونه شناسي جرايم آبي در حقوق ايران
3- سير تحولات سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم آبي
4- شناسايي و توصيف سياست جنايي فعلي ايران در قبال جرايم آبي
5- چگونگي تدوين سياست ها
6- دامنه تدابير سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم آبي
7- سنجش و ارزيابي سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم
8- نابساماني در تدوين سياست ها
9- بروز جلوه‌هاي نابساماني در سياست جنايي تقنيني