اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۹منشور سازمان ملل متحد

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۱۵۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۷۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دبيرکل هاي سازمان ملل متحد
2- تاريخچه قوانين ومفررات بين المللي
3- منشور سازمان ملل متحد
4- اساسنامه ديوان بين امللي دادگستري
5- عهد نامه 1969 وين -اتريش
6- ضميمه عهدنامه وين
7- فهرست اسامي سازمانهاي تخصصي وبرخي مشخصات آن
8- مناسبتهاي خاص سازمان ملل متحد
9- روزها وهفته هاي سالانه بين المللي