اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۷۸پدیدار شناسی عنصر علم و آگاهی در مفاهیم و نهادهای حقوقی ( بازچاپ1402)

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۵۳۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معناي علم
2- بررسي مفاهيم مرتبط با علم
3- طبقه بندي و جمع بندي مفهوم علم و مفاهيم مرتبط
4- مصاديق عنصر علم و آگاهي در مفاهيم و نهادهاي حقوقي
5- علم در حوزه قراردادها
6- علم در تصاحب يا اداره مال غير
7- علم در حوزه خسارت و ضمان
8- علم در ادله اثبات