اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۸۴حقوق جزای اسلامی و تحولات زمان

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۴۰۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نظريات مطروحه در نقش تحولات زمان در حقوق جزاي اسلامي
2- موضوعات احکام جزايي و تحولات زمان
3- تاثير تحولات زمان بر مصاديق حرز
4- تاثير تحولات زمان بر مصاديق لوث
5- متعلقات احکام جزايي و تحولات زمان
6- تحولات زمان و توسعه رکن مادي جرم قذف به افعال غيرکلامي
7- ملاکات احکام جزايي و تحولات زمان
8- ملاکات متغير جرايم
9- تحولات زمان و توسعه رکن مادي جرم قوادي به قوادي اينترنتي