اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۳۴

اجاره در نظم حقوقی کنونی «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۶۱۱

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون مدني
2- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
3- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362
4- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376