اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۵۲افق های نوین جرم شناسی انتقادی «جلوه ها و دورنماها»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۶۲۸

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۴۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جرم‌شناسي سبز و جهان‌بوم
2- جرم و علت شناسي آن در پرتو جرم شناسي فرهنگي
3- آسيب ‌اجتماعي‌شناسي: همگرا با جرم‌شناسي انتقادي(با تأکيد بر عدالت کيفري اطفال و نوجوانان)
4- جرم شناسي انتقادي نژادي (با تکيه بر پرونده فرگوسن)
5- جرم‌شناسي صلح گرا
6- پست مدرنيسم و تفکر جرم شناختي: علم چه کسي، دانش چه کسي؟
7- جرم شناسان محکوم در کلاس درس(تجربيات جرم شناسان محکوم به مثابه يک ارزش آموزشي)
8- نظريه جرمشناختي فمنيستي: خاستگاه، مراحل و قرن بيست و يکم
9- واقع گرايي چپ: جرم‌شناسي راديکال براي بحران کنوني