اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۸

حقوق ثبت کاربردی جلد 2 «مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها» «دعاوی و اعتراضات ثبتی»

دسته بندی:
حقوق ثبت

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۰۱۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۵۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۷
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ساختار دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، حدود و صلاحيت و وظايف آنها
2- مفهوم سند و ارکان آن
3- اقسام سند، ويژگيها، احکام وآثار آنها
4- مقررات کيفري قانون ثبت اسناد واملاک در خصوص اسناد
5- ابطال سند رسمي، علل و موجبات آن
6- موارد ابطال سند مالکيت و مراجع صلاحيتدار آن
7- اصلاح سند مالکيت و مراجع صلاحيت دار آن
8- ابطال عمليات ثبتي
9- ابطال صورت مجلس تفکيکي
10- الزام به ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سندرسمي انتقال مورد معامله