اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱۵

کمیته ضد تروریسم شورای امنیت و حقوق بشر «بازچاپ1400»

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۴۱۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۲۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- الزام شوراي امنيت و ارگان هاي فرعي آن به رعايت حقوق بشر
2- رابطه ميان صلح و امنيت جهاني و حقوق بشر از ديدگاه شوراي امنيت
3- قابليت استناد به قواعد بين المللي حقوق بشر در برابر شوراي امنيت
4- رويه عملي کميته ضد تروريسم شوراي امنيت به رعايت حقوق بشر
5- تاکيد بر رعايت حقوق بشر در قوانين مبارزه با تروريسم
6- احترام به حقوق بشر در مورد متهمان به اقدامات تروريستي
7- آمبودزمان کميته ضد تروريسم شوراي امنيت
8- حاکميت قواعد حقوق بشر در مبارزه عليه تروريسم
9- چارچوب هاي حقوق بشري مداخلات شوراي امنيت در مبارزه عليه تروريسم