اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۸۹

تروریسم هسته ای؛ نگاهی به آینده حقوق بین الملل کیفری هسته ای


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۶۵۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ساختار معاهده عدم گسترش و حقوق هسته اي
2- شناسايي موازين کيفري حقوق هسته اي در اسناد بين المللي
3- حقوق معاهداتي هسته اي نظام بين المللي کيفري
4- تحولات مقرره هاي کيفري حقوق بين الملل هسته اي
5- دادرسي کيفري بين المللي هسته اي