اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۲

هیات حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۷۴۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفاهیم، مبانی و انواع روشهای حل و فصل اختلافات و معرفی فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور
2- انواع روش‌ها‌ی حل و فصل اختلافات قراردادهای نفت و گاز
3-فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور (فیدیک)
4- ماهیت حقوقی هیأت‌های حل و فصل اختلافات وزارت نفت و سازمان فیدیک
5- مفهوم، پیشینه و انواع هیأت‌های حل و فصل اختلافات
6- ماهیت حقوقی هیأت حل و فصل اختلافات فیدیک و تصمیمات آن
7- مقایسه هیأتهای حل و فصل اختلافات و روشهای غیرقضایی حل و فصل اختلافات
8- مقایسه هیأت حل و فصل اختلافات با روش‌ها‌ی دوستانه حل و فصل اختلافات
9- مقایسه هیأت حل و فصل اختلافات وزارت نفت و مراجع اختصاصی اداری
10- چگونگی ارجاع و اظهارنظر هیأتها
11- شیوه عملیات هیأتهای حل و فصل اختلافات