اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۸۴بزه دیدگی مهاجران

دسته بندی:
بزه ديده شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۲۸۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۴۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مهاجر به عنوان يک بزه‌ديده
2- نظريه‌هاي بزه‌ديدگي
3- تحليلي بر بزه‌ديدگي مهاجران
4- سوء استفاده از آسيب پذيري مهاجران
5- جرايم مبتني بر نفرت عليه مهاجران
6- خشونت خانگي/ خشونت عليه شريک زندگي/ همسر آزاري
7- ممنوعيت جهاني قاچاق انسان: درک يافته‌هاي محدود