اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳۴

الزامات حقوقی جهش طرح های توسعه ای نفت و گاز با استفاده از روش های نوین تامین مالی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۱۶

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ظرفیت‌های قانونی طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز در استفاده از قراردادهای فروش محصول
2- مفهوم و مستندات قانونی طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز
3- ماهیت و مبانی حقوقی قراردادهای فروش محصول
4- قابلیت‌های حقوقی قراردادهای فروش محصول در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز
5- روش‌های تأمین مالی در صنعت نفت و گاز
6- جایگاه و نقش قرارداد‌های فروش محصول در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز
7- مکانیزم تضمین و وثیقه گذاری
8- تأمین مالی پروژه‌ای در طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز
9-