اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۵۹خسارت تاخیر تادیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری «بازچاپ1402»

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۱۶۲

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آشنایی با مفاهیم، قلمرو و مبانی خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی
2- قلمروی خسارت تأخیر تأدیه در نقض تعهدات پولی
3- مبانی خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی
4- شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی
5- وجود قرارداد در مسئولیتهای قراردادی و تکلیف قانونی در مسئولیتهای قهری
6- تحقق ضرر در نهاد خسارت تأخیر تادیه
7- فعل زیانبار در نهاد خسارت تأخیر تادیه
8- رابطه سببیت
9- بررسی آثار خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران
10- بررسی رژیم خسارت تأخیر تادیه
11- ملاحظات قانونی مرتبط با خسارت تأخیر تادیه
12- دخالت در قلمروی خسارت تأخیر تأدیه با اراده طرفین