اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۲۹۲آیین دادرسی مدنی «دادرسی و وارسی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۶۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۳۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دادرسي
2- مفهوم و تمايز درخواست، دادخواست و اظهارنامه
3- شرايط دادخواست
4- نسخ دادخواست و پيوستهاي آن و هزينه دادرسي
5- ضمانت اجراي شرايط دادخواست و پيوست هاي آن
6- مفهوم و اقسام ابلاغ
7- استماع دعوا و دفاعيات طرفين
8- صدور رأي و ابلاغ دادنامه
9- وارسی آراء غير قطعي
10- وارسی با تجديدنظرخواهي
11- محدوديت دادگاه تجدیدنظر به خواسته و حکم
12- مهلت و ترتیب و آثار درخواست اعاده دادرسی
12-