اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۳۵

ابهام زدایی از زبان حقوقی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۴۲۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مباني
2- پيشگيري از ابهام
3- ابهام واژگاني
4 - اقسام ابهام فازي
5- ابهام همساني
6- ابهام ساختاري
7- ابهام گروهي
8- ابهام غايت
9- ابهام تخصيص
10- شناسايي ابهام حذفي