اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۰حقوق کیفری ارز «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۲۳

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم، مبانی و تحولات
2- تحولات جرم انگاری جرایم ارزی و بازشناسی مرتکبان آن
3- ارکان تشکیل‌دهنده جرایم ارزی
4- رکن قانونی جرایم ارزی
5- رکن روانی جرایم ارزی
6- واکنش‌های کیفری به جرایم ارزی
7- واکنش نسبت به جرایم ارز بر اساس نوع مجازات
8- واکنش کیفری به جرایم ارزی براساس شیوه ارتکاب جرم
9- واکنش نسبت به قاچاق ارز براساس سوءنیت خاص مرتکب
10- آیین دادرسی افتراقی جرایم ارزی
11- دستگاههای کاشف جرایم ارزی
12- وصول جریمه نقدی از محل وثیقه ثالث