اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۶بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۷۵۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۳۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تابعیت در حقوق ایران
2- تاریخچه تابعیت در حقوق ایران
3- بررسی آثار ترک تابعیت در حقوق ایران
4- تحصيل تابعيت از طريق ازدواج
5- تحصيل تابعيت ايران از طريق درخواست پذيرش دولت
6- تشريفات تحصيل تابعيت ايران
7- بررسی ترک تابعیت بر اموال منقول و غیر منقول
8- وضعیت حقوقی ازدواج با اتباع‌ بیگانه
9- آثار ازدواج با اتباع بیگانه از حیث‌ تابعیت
10- آثار تابعیت مضاعف نـاشی از ازدواج بـا اتباع‌ بیگانه‌