اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۲جرم مبتنی بر نفرت «آثار، علل، پاسخ ها » «بازچاپ1402»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۶۱۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۴۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- درک جرم مبتنی بر نفرت
2- جرم مبتنی بر تنفر نژادی
3- جرم ‌ناشی ‌از ‌نفرت مبتنی بر انگیزه‌های مذهبی
4- جرم مبتنی بر نفرت ازهمجنس‌گراها
5- جرم مبتنی بر نفرت علیه تراجنسیتی‌ها
6- جرم مبتنی بر نفرت از معلولین
7- آسیب‌پذیری، تفاوت و خشونت جنسیتی
8- مرتکبان جرم ‌ناشی ‌از ‌نفرت
9- پاسخ‌ها به جرم ‌ناشی ‌از ‌نفرت
10- ابعاد جهانی جرم ‌ناشی ‌از ‌نفرت
11- نتیجه‌گیری و دستورالعمل‌هایی برای آینده