اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۰۵داوری در رویه قضایی (بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۰۰۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۵۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات داوری
2- منابع داخلی داوری ایران
3- انواع داوری
4- آثار رای داوری
5- آرای داوری به انضمام تحلیل آرا
6- قاعده اقدام
7- موجبات بطلان رای داور
8- موارد ابطال رای داور
9- آرای داوری به انضمام تحلیل آرا