اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰۳

تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۰۹

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بیمه پذیری قراردادهای بالادستی نفت و گاز
2- اثرگذاري موافقتنامه های جامع بیمه ای
3- مفهوم و مبانی بیمه پذیری در قراردادهای بالادستی نفت و گاز
4-انواع روش های بیمه ای
5- تفکیک موافقتنامه های جامع بیمه ای از قراردادهای بیمه ای مشابه
6- تأثیر موافقتنامه های جامع بیمه ای در پوشش ریسک های عمليات بالادستی نفت و گاز