اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱۹

حکومت قانون در ترازوی دیوان کیفری بین المللی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۶۳۶

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حکومت قانون در جامعه بین‌المللی: از مفهوم شناسی تا ضرورت
2- جامعه بین‌المللی و حکومت قانون: مفهوم شناسی
3- ضرورت حکومت قانون در جامعه بین‌المللی
4- استقرار حکومت قانون: تضمین عدالت کیفری بین‌المللی
5- بی کیفر مانی جنایات بین‌المللی، مانعی اساسی در استقرار حکومت قانون در جامعه بین‌المللی
6- رابطه شورای امنیت ملل متحد به عنوان یک رکن غیرقضائی با دیوان کیفری بین‌المللی
7- چالشهای دیوان کیفری بین‌المللی جهت استقرار حکومت قانون در جامعه بین‌المللی
8- صلاحیت ذاتی دیوان کیفری بین‌المللی
9- صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین‌المللی
10- صلاحیت تکمیلی
12-