اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۸مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۶۶۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۶۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و اخذ جرائم رانندگى
آيين نامه اجرايى ماده (7) قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى
آيين‌نامه اجرايى بندهاى «الف» و «ب» ماده (10) قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى
اصلاح تصويب نامه در خصوص جريمه‌هاى تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى
آيين نامه راهنمايى و رانندگى
آيين نامه اجرايى آموزشگاه‌هاى رانندگى
قانون بيمه اجبارى خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه
آيين‌نامه اجرايى ماده (3) قانون بيمه اجبارى خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه) آيين‌نامه اجرايى ماده (30) قانون بيمه اجبارى خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه
آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاى رانندگى
طبقه‌بندى انواع گواهى‌نامه
ضوابط احراز سلامت جسمانى و روانى (صلاحيت پزشكى) درخواست كنندگان
انواع گواهى‌نامه رانندگى 209
از قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 216
از مقررات مربوط به حمل و نقل ريلى قانون ايمنى راه‌ها و راه آهن 222
قانون هواى پاك 225
آيين‌نامه اجرائى تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا 248
آيين نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده