اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۵۷

علوم جنایی

پدیدآوران:
دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۷۱۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- درآمدي برنهاد معافيت از کيفر
2 - سن مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان
3- مسئوليت پزشکان از منظر حقوق کيفري
4- تعويق صدور حکم از منظر حقوق کيفري
5- جستاري در تعزيرات منصوص شرعي
6- بحثي پيرامون تشديد مجازات
7- اصول حاکم بر روند دادرسي عادلانه
8- نقش ضابطين دادگستري در حفظ حقوق شهروندي
9- تأثير فضاي مجازي بر بزهکاري اطفال و نوجوانان
10- حاشيه‌نشيني، جرم و ناامني
11- نقش پليس در پيشگيري از جرم
12- درآمدي بر اصلاح و درمان بزهکاران
نگاهي به(سياست)تسامح صفر
سياست جنايي ايران در فضاي سايبر
فلسفه مجازات