اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۶۷جرائم اقتصادی و پولشویی «بازچاپ 1402»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۵۱۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ مقدمة دکتر الماسي
2 ـ ترجمة کنوانسيون پالرمو
3 ـ ترجمه پيش نويس کنوانسيون مبارزه با فساد مالي
4 ـ تحليل اجمالي کنوانسيونهاي مرتبط با جرائم سازمان يافته فراملي
5 ـ مفهوم شناسي کنوانسيونهاي مرتبط بين المللي
6 ـ متن کنوانسيون هاي مرتبط بين المللي
7 ـ تطهير منافع حاصل از ارتکاب جرم