اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۵۲

سازمانها و کارگزاریهای ملل متحد


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۳۸۵

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ـ سازمان بهداشت جهاني
2ـ سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد ـ سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد
3 ـ صندوق کودکان ملل متحد ـ برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد
4 ـ کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد ـ صندوق جمعيت ملل متحد
5 ـ برنامه جهاني غذا
6 ـ برنامه عمران ملل متحد
7 ـ هماهنگ کننده مقيم در نظام ملل متحد ـ اداره اطلاعات ملل متحد
8 ـ سازمان بين المللي مهاجرت