اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵۴

آیین دادرسی کیفری جلد 4 «اندیشه ها» مجد


شابک: ۹۶۴۷۸۲۰۶۰۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۴۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۷۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ کليات‌ ـ يک‌ سي‌وهشتم‌ ـ قاضي‌ بدون‌ اختيار
2 ـ انديشه‌هاي‌ بنيادي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ ـ فردگرايي‌ در قانون‌ نويسي‌ ـدورنماي‌ دادگستري‌ 2 چهره‌
3 ـ کلياتي‌ در خصوص‌ سير قانون‌ آ.د.ک‌ ر نظري‌ به‌ ق‌.آ.د.ک‌. دع‌ و 1 ـ ضابطين‌دادگستري‌ و تکاليف‌ آنان‌
4 ـ اختيارات‌ دادرس‌ دادگاه‌ و قضايي‌ تحقق‌ ـ تفتيش‌ و بازرسي‌ منازل‌ و کنترل‌ تلفن‌ ـبازجويي‌ از متهم‌ و اخذ تأمين‌
5 ـ شهادت‌ ـ مرور زمان‌ ـ اقدامات‌ قاضي‌ پس‌ از ختم‌ تحقيقات‌ ـ وکالت‌ دادگاهها
6 ـ ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ ـ رأي‌ غيابي‌ ـ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ اطفال‌
7 ـ کلياتي‌ در خصوص‌ اعتراض‌ به‌ احکام‌ ـ طريق‌ عادي‌ و فوق‌العاده‌ اعتراض‌ به‌ احکام‌
8 ـ تجديد نظر خواهي‌ ـ تجديد نظر احکام‌ مواد مخدر ـ استقلال‌ قضات‌ در نظام‌حقوقي‌ ايران‌
9 ـ حق‌ بهره‌مندي‌ از محاکمة‌ عادلانه‌ ـ توجيه‌ و نقد رويه‌ قضايي‌ در خصوص‌ سرقت‌غير قابل‌ گذشت‌ ـ نظام‌ حقوقي‌ / واقعيت‌هاي‌ موجود
10 ـ پژوهش‌ کيفري‌ ـ اثبات‌ جرايم‌ منافي‌ عفت‌ از نگاه‌ ديگر ـ جرايم‌ مشابه‌ و تشديدمجازات‌ نقد و توجيه‌ يک‌ رويه‌ قضايي‌