اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۲۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵۷مجموعه قوانین مالکیتهای فکری «ویراست سوم»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۲۳

سال چاپ:۱۴۰۲

۶۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۱۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قوانين مالکيتهاي صنعتي
2- قوانين مالکيتهاي ادبي و هنري
3- آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور
4- نظريات مشورتي
5- کشورهاي عضو سازمان جهاني مالکيت فکري
6- قوانين ملي مالکيت صنعتي
7- قوانين الحاق ايران به کنوانسيونهاي بين المللي