اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۳۴

اشتراک نظرهای قضایی درمسائل مدنی

دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۲۳۲

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۲۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- صلاحيت
2- وکالت در دعاوي
3- جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
4- اموال و مالکيت
5- حق انتفاع
6- حق ارتفاق
7- ضمان قهري
8- ادله اثبات دعوا
9- امور راجع به ترکه
10-...