اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۴۴

بایسته های متون حقوقی حقوق عمومی (بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۳۳۸

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق اساسي
2- پارلمان و قوه مقننه
3- ديکتاتوري انتخاباتي
4- منابع کامن لا
5- سيستم حقوقي انگلستان