اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۱

مسئولیت بین المللی دولت «در رویه دیوان بین المللی دادگستری» (بازچاپ1401)

دسته بندی:
حقوق بين الملل

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۷۰۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۵۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قابليت انتساب عمل ارکان دولت در حقوق بين الملل
2- قابليت انتساب اعمال ارکان دولت در رويه ديوان بين المللي دادگستري
3- قابليت انتساب اعنال تصديقي در رويه ديوان بين المللي دادگستري
4- قابليت انتساب اعمال اشخاص خصوصي و جنبشهاي شورشي در حقوق بين الملل
5- قابليت انتساب اعمال اشخاص خصوصي و گروهاي غير دولتي در رويه ديوان بين المللي دادگستري